Försäljningsvillkor

Denna sida är endast för återförsäljare ( ÅF )

Vill du bli ÅF, ”ansök här
Samtliga ÅF måste bli godkända enl. vår policy, innan köp medges.

Privatpersoner hänvisar vi till våra ”återförsäljare

Pippiposters.se drivs av Ibanez Art AB, som tillämpar Köplagen (SFS 1990:93 1 ) gentemot juridiska personer, dvs. näringsidkare. Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen. Läs mer om ”Köplagen

Priser

Alla priser anges exklusive 25% moms utom det rekommenderade ca-priset ut till slutkund.

Köp

Fakturaköp med 20 dagars kredit efter godkänd kreditprövning.
I andra fall tillämpar vi förskottsfakturering.
Minimiorder är 2500 SEK exkl. moms om inget annat avtalas.

Frakt

Fraktfritt inom Sverige vid minimiordersumma.
Idag anlitar vi Postnord, kan ändras under tid.
Leveranstid är normalt 5 – 10 arbetsdagar.

Skadad eller fel leverans

Synliga skador ska anmälas direkt till transportören.
Andra skador eller fel på produkter mm. anmäls till oss senast 7 dagar efter mottagandet, via mail. info@ibanezart.se

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.