Om Cookies

Vi användar cookies för att höja din upplevelse på denna site. Vi sparar ingen information i marknadsföringssyfte. Genom att registrerar dig som kund så sparar vi dina kunduppgifter endast i syfte för att enligt lag kunna skriva ut fakturor och kvitton till dig.